ผลิตภัณฑ์
Malinn
     Malinn ฟิต กระซับ ปรับวัย ใส่ใจ “คุณผู้หญิง”
XL-S
     กาแฟดูแลสุขภาพ 0% แคลลอรี่
Green Factor
     ช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกาย
HIT Coffee
     หอม เข้มข้น รสชาติกาแฟ 3 in 1
CINNAFE
     ชินนะเฟ่ คุณค่าที่เหนือกว่าคำว่ากาแฟ