โปรโมชั่นล่าสุด

  
โปรโมชั้น ต้อนรับปีใหม่ Malinn

โปรโมชั้น ต้อนรับปีใหม่ Green Factor

ผลิตภัณฑ์
Malinn
     Malinn ฟิต กระซับ ปรับวัย ใส่ใจ “คุณผู้หญิง”
CINNAFE
     ชินนะเฟ่ คุณค่าที่เหนือกว่าคำว่ากาแฟ
Green Factor
     ช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกาย